Teknologidag 2017: Få eksklusivt indblik i virksomhedsledernes syn på Danmark som Science & Engineering-region

  • DEL DENNE SIDE

Som en del af det indledende analysearbejde har ATV’s Science & Engineering-komité ønsket at se nærmere på, hvor stærk Danmark opfattes som S&E-region af danske erhvervsledere og andre aktører, herunder på forudsætningerne for Danmarks aktuelle styrker og på mulighederne for at blive endnu stærkere.

På Teknologidagen den 9. november vil der blive fremlagt resultater fra undersøgelsen, og konferencedeltagerne får således som de første adgang til den opsamlede viden.

Tilmelding til Teknologidagen sker her.

Komiteen har derfor igangsat et analysearbejde, der kører i fire parallelle spor:

  • Virksomhedsspor, interview med 35- 40 store, succesfulde danske S&E-virksomheder
  • Investeringsspor, interview med 15 private og offentlige fonde samt private investorer
  • Universitetsspor, interview med universitetsledelser ved otte danske universiteter
  • Forskningsspor, interview med ti danske forskningsmiljøer

Formålet med den kvalitative undersøgelse er at opnå en dyb og nuanceret forståelse af en række forhold, herunder hvilke teknologiområder vi skal dyrke strategisk, og hvordan vi kan udvikle vores måde at arbejde på i regionen Danmark.

Denne viden skal udgøre et fundament for at levere anbefalinger til beslutningstagere om, hvor der skal investeres og prioriteres, hvis vi i Danmark skal lykkes med at være en region, der kan omsætte Science og Engineering til bæredygtig vækst og arbejdspladser. Herudover vil det kvalitative analysearbejde for så vidt angår virksomhedssporet blive suppleret med en kvantitativ analyse.

Debattér udfordringer og løsninger
ATV’s Teknologidag, der afholdes den 9. november 2017 i DGI-byen i København vil tage udgangspunkt i udfordringen med at blive en Science og Engineering-region i verdensklasse og vil præsentere forskellige initiativer, der har fået virksomheder og regioner til at blomstre.

Deltagere på konferencen får mulighed for at få viden om og drøfte, hvilke elementer der skal være til stede for at være en stærk region i verdensklasse.

Blandt hovedtalerne er Jan Damsgaard, der er medlem af Disruptionsrådet, medlem af ATV’s Digitale Vismandsråd, professor og institutleder på CBS. Han vil tale om, hvilke muligheder Danmark har inden for teknologi og digitalisering. Ud over Jan Damsgaard er foreløbigt følgende talere bekræftet:

  • CEO Per Falholt, formand for ATV’s Science & Engineering-komité (fotoet)
  • Professor Mikkel Thorup, Head of CEAD, Department of Computer Science, Københavns Universitet
  • Claus Stig Pedersen, Head of Corporate Sustainability & Public Affairs, EMEA, Novozymes
  • Præsident Jukka Pertola, ATV
  • Professor Katherine Richardson, leder af Sustainability Science Center, Københavns Universitet

På teknologidagen zoomer ATV ind på flere spørgsmål. For eksempel kigges der på, hvordan Danmark performer som S&E-region. Hvordan understøtter forskning, uddannelse, industrisamarbejde og offentligt-privat samspil Danmark som Science og Engineering-region? Hvad fungerer godt i forhold til danske styrkepositioner? Hvad skal vi have mere af?

Temaspor
Konferencen vil også præsentere ny viden om trends i den teknologiske udvikling gennem tre parallelle temaspor inden for henholdsvis digitalisering, bæredygtighed og sundhed. ATV samler i hvert af disse spor forskere, teknologiledere og organisationsrepræsenter inden for temaet.

De parallelle spor vil danne rammen om indlæg fra forskere og erhvervsledere om aktuelle muligheder og udfordringer. Endvidere vil sporene lægge op til en handlingsorienteret drøftelse om en styrket udvikling på området.

Teknologidagen afholdes på engelsk, og den vil finde sted torsdag den 9. november 2017 kl. 11.30-17.30 i DGI-byen i København.

Tilmelding sker her.