Teknisk forskning: Kronik i Berlingske og Søren Pinds tale

 
Onsdag 08. november 2017

Den 2. november afholdt ATV konference på Christiansborg om den tekniske forskning, og hvordan den kan styrkes.

På konferencen talte blandt andre uddannelses- og forskningsminister Søren Pind, og hans indlæg, Teknisk forskning til gavn for samfundet, kan nu læses på ministeriets hjemmeside.

Som første skridt i en opfølgning på konferencen har ATV, DI, IDA og Dansk Metal skrevet en fælles kronik i Berlingske, Forskning og innovation er helt afgørende for at nå FN’s verdensmål.