Teknisk forskning: Kronik i Berlingske og Søren Pinds tale

  • DEL DENNE SIDE

Den 2. november afholdt ATV konference på Christiansborg om den tekniske forskning, og hvordan den kan styrkes.

På konferencen talte blandt andre uddannelses- og forskningsminister Søren Pind, og hans indlæg, Teknisk forskning til gavn for samfundet, kan nu læses på ministeriets hjemmeside.

Som første skridt i en opfølgning på konferencen har ATV, DI, IDA og Dansk Metal skrevet en fælles kronik i Berlingske, Forskning og innovation er helt afgørende for at nå FN’s verdensmål.