Første delrapport: Science & Engineering-virksomheder står for 16 procent af Danmarks BNP

 
Torsdag 09. november 2017

Dansk økonomi er dybt afhængig af landets 2.300 Science & Engineering-virksomheder – firmaer, der baserer deres forretning på et fundament af ingeniørvidenskab og STEM-kompetencer. Hele 16 procent af det danske BNP stammer fra denne gruppe af virksomheder, fremgår det af den første delrapport fra ATV’s Science & Engineering-projekt.

Delrapporten kortlægger og analyserer Science & Engineering i Danmark og dokumenterer, at Science & Engineering er en nøgle til økonomisk vækst.

Delrapporten blev præsenteret på ATV's Teknologidag den 9. november 2017.

Læs delrapporten her