Livlig lancering satte giganter-rapport i perspektiv

  • DEL DENNE SIDE


Den nye rapport blev nærstuderet og debatteret ved lanceringskonferencen i Industriens Hus. Foto: Tom Jersø

Måneders arbejde med ATV-rapporten Danske giganter kulminerede fredag den 9. juni, hvor deltagerne i lanceringskonferencen som de første fik lejligheden til at læse rapporten i sin helhed. Konferencen fandt sted i Industriens Hus i København, og formålet var at få debatteret og perspektiveret rapportens indhold. Det skete ud fra en klar præmis: De store virksomheder er lokomotiverne i dansk økonomi og står for en meget stor del af jobskabelsen. Men alt for få af de mellemstore virksomheder tager skridtet op blandt giganterne – og det koster arbejdspladser.

Konferencen bød på en række spændende oplæg og en livlig debat med mange spørgsmål fra salen. Jens Bjerg fra IRIS Group, der har udarbejdet selve virksomhedsanalysen for ATV, fremlagde hovedkonklusionerne. Derefter gennemgik formanden for ATV-udvalget bag rapporten Martin Skov Skjøth-Rasmussen anbefalingerne til henholdsvis virksomheder, uddannelsesinstitutioner og politiske beslutningstagere.

Rapporten peger på, at det i høj grad er et ledelsesspørgsmål at få skabt væksten. Den anbefaler bl.a., at de mellemstore virksomheder investerer i teknologiudvikling, ansætter højtuddannede medarbejdere og satser på de fjerne eksportmarkeder for at opnå vækst.

Læs mere om rapportens konklusioner og anbefalinger her.

Open Innovation er mere end et buzzword
Efter den indledende fremlæggelse af rapportens indhold gik man over til en bredere perspektivering af hovedtemaet: Hvordan får vi vækstlaget af mellemstore virksomheder til at vokse og blive fremtidens danske industrigiganter?

Venstres uddannelses- og forskningsordfører Jakob Engel-Schmidt var indbudt til at tale om kompetencebehovet i fremtidens industrierhverv, og han fremhævede især vigtigheden af at få uddannet flere faglærte. Erhvervsuddannelserne skal styrkes, understregede han.

CEO Nicolai Hansen fra KMC, en af de medvirkende virksomheder i undersøgelsen, gav konferencedeltagerne et fascinerende blik ind i virksomhedens arbejde med innovation, teknologiudvikling og forretningsudvikling. Det handlede i høj grad om Open Innovation, hvor virksomheden samarbejder med kunder og forskningsmiljøer i ind- og udland.

Læs mere om KMC’s rejse fra bulkproducent til high end-leverandør her.

Open Innovation var også et af hovedsporene i et oplæg fra professor ved CBS Christoph Grimpe, der fremlagde forskningsbaseret evidens for, hvordan samarbejder mellem SMV’er og forskningsmiljøer fungerer i praksis. Samarbejder mellem virksomheder og universiteter ender alt for ofte i uenigheder om rettighederne til forskningsresultaterne; i stedet bør man arbejde i mere åbne processer, hvor virksomhederne ikke bliver begrænset i at bruge de forretningsmæssige muligheder, men til gengæld må være indstillet på at dele informationer.

I samme retning pegede det afsluttende oplæg fra Anne-Lise Høg Lejre, direktør for Produktion, Teknologisk Institut. TI har undersøgt, hvordan man skaber attraktive, digitale vækstmiljøer, og også her er de åbne processer en væsentlig del af løsningen.

Rammevilkår skabte debat
Dagen blev rundet af med en paneldebat, hvor der var bred opbakning til de fleste af ATV-rapportens konklusioner, men også livlig debat om anbefalingerne.

Marianne Thellersen, DTU’s koncerndirektør for Innovation og Entrepreneurskab understregede ledelsesaspektet, som også fremhæves i ATV-rapporten. Hun hæftede sig ved, at det først og fremmest kræver mod hos ledelsen – direktion og bestyrelse – at få virksomheden til at vokse. Man er nødt til at tage nogle chancer, ellers kommer virksomheden ingen vegne.

Vicedirektør Tore Duvold, Innovationsfonden, tilsluttede sig det synspunkt og supplerede med at nævne behovet for at styrke kompetencerne samt et højt ambitionsniveau som forudsætningerne for vækst.

Regionsrådsformand Jens Stenbæk (V), Region Sjælland, nævnte i sin indledende bemærkning, at Danmark skal udvikles fra at være en ”start-up-nation” til at være en ”scale-up-nation”.

Herefter fik paneldeltagerne hver især muligheden for at fremhæve de – set med deres øjne – to vigtigste forslag fra rapporten. Det førte til en diskussion af rammevilkårene for virksomheders forsknings- og udviklingsprojekter.

Jakob Engel-Schmidt (fotoet til højre) efterlyste en ”sanering” af erhvervsfremmesystemet. Der er i dag, ifølge Engel-Schmidt, et uoverskueligt antal forskellige ordninger og programmer, og der er behov for en oprydning.

Jens Stenbæk bakkede op om behovet for en sanering af erhvervsfremmesystemet. Han efterlyste dog mere handling fra regeringen, som ifølge Stenbæk har sat en ellers tiltrængt udvikling af systemet på pause.

ATV vil nu arbejde videre med rapportens konklusioner og anbefalinger, et arbejde som blev indledt på selve konference, hvor DI og Dansk Metal afslutningsvis fik lejlighed til at kommentere på rapporten.

Erhvervspolitisk chef Rasmus Stoklund Holm Nielsen, Dansk Metal, argumenterede stærkt for at styrke de tekniske uddannelser og erhvervsuddannelserne. Det synspunkt fandt opbakning hos chefkonsulent Jonas Pyndt, DI, som anbefalede at styrke Open Innovation og den tekniske forskning.

Konklusioner og anbefalinger vil i den kommende tid blive bragt i spil i relation til beslutningstagere i erhvervslivet, på uddannelsesinstitutionerne og i erhvervsfremme- og forskningssystemet. Desuden kommunikerer ATV rapportens output gennem medierne, blandt andet har den været omtalt i Berlingske Business.

Læs omtalen i Berlingske Business.