KMC på vej mod gigant-status: Fra bulk-producent til high end-leverandør

 • DEL DENNE SIDE


CEO Nicolai Hansen fra KMC fortæller om virksomhedens udvikling, hvor man øger dækningsgraden ved at lægge mere "værdi" ind i kartoffelmelet frem for at sælge store mængder til lave priser. Foto: Tom Jersø

KMC (Kartoffelmelscentralen AMBA) er en mellemstor virksomhed med høje vækstrater og ambitioner om yderligere fremgang. Væksten drives af en satsning på at levere højtforædlede produkter til fjerne eksportmarkeder, hvor væksten i den globale middelklasse resulterer i vækst i efterspørgslen efter kvalitetsfødevarer.

KMC er en af de virksomheder, som indgår i analysen og rapporten Fremtidens giganter.

Virksomheden har 275 medarbejdere og omsætter årligt for ca. 1,2 milliarder kroner. Væksten er cirka 10-20 % pr. år.

KMC er en global virksomhed med en eksportandel på 95 % og salg i 80 lande. De vigtigste markeder er Tyskland, UK, USA, Rusland, Japan og Kina.

Omstilling fra billigt kartoffelmel til højværdiprodukter
KMC er en landmandsejet andelsvirksomhed, der historisk har leveret kartoffelmel som bulkvare. Den opadgående vækstkurve er resultatet af en omfattende omstillingsproces, der fokuserede på at øge dækningsgraden ved at lægge ”værdi” ind i kartoffelmelet frem for at sælge det i store mængder til relativt lave priser.

Virksomheden er blandt Europas førende producenter af kartoffelmel og kartoffelmelsderivater, dvs. afledte højværdiprodukter som stivelse, fibre og protein. De indgår i f.eks. pasta, snacks, slik, babymad og som bindemiddel i medicin.

Drivkræfter bag virksomhedens vækst og udvikling
KMC peger selv på følgende faktorer, der skaber væksten i virksomheden:

 • Samarbejde med universiteter og forskningsinstitutioner
  Danmark er en stærk fødevareklynge, og KMC samarbejder med forskere på danske universiteter og forskningsinstitutioner, bl.a. AU Foulum, DTU og Københavns Universitet.

 • Innovation og udvikling
  Virksomheden investerer i forskning og udvikling, blandt andet med egen udviklingsafdeling. KMC er ikke en kartoffelmelsfabrik, men en avanceret og videnstung ingrediensvirksomhed, som arbejder med planteforædling, udvikling af nye proteiner m.m. Virksomheden har startet KMC Food Innovation Center, der består af testkøkkener, hvor kunderne kan udvikle og afprøve små serier af kartoffelmelsbaserede produkter i processen fra idé til marked.

 • Internationalt samarbejde og eksport
  Fokus på udenlandske markeder, især de asiatiske vækstmarkeder. Den globale middelklasse vokser og stiller krav om fødevarer af høj kvalitet; den moderne forbruger har en høj købekraft og stiller krav om at kende produktionsforhold, høj fødevaresikkerhed, sundhed, dyrevelfærd m.m.

 • Stærke nicher og sammenhængende forretningskoncepter
  KMC har fuld kontrol over alle led i værdikæden – lige fra kartoffelavlerne (der ejer virksomheden) over udvikling og produktion til salg i ind- og udland fra egne salgsselskaber. Det har betydning for fødevaresikkerhed og forbrugernes tillid.

Læs mere om anbefalingerne fra rapporten Danske giganter
Læs reportage fra lanceringskonferencen i Industriens Hus