Fremtidens arbejdspladser kommer fra teknologien

 
Torsdag 02. november 2017

Robotter kan skabe nye industriarbejdspladser i Danmark. Men hvordan kan forskningspolitikken bedst skabe rammerne for industriudviklingen, spørger ATV ved en konference på Christiansborg.

 

ATV er fortsat stærkt optaget af, hvordan fremtidens arbejdspladser kan skabes ved at etablere Danmark som en af verdens førende Science & Engineering-regioner. I dag kl. 13.00 sker det ved en konference på Christiansborg om, hvordan en styrkelse af den tekniske forskning kan føre til skabelsen af nye jobs.

Tidligere på året lanceredes en rapport om, hvordan vi får nutidens SMV’er til at blive fremtidens industrigiganter, og i sidste måned afholdt Akademiet et temamøde på Grundfos om virksomheders digitale omstilling.

På Christiansborg-konferencen i dag er fokus især på rammevilkårene. ATV vil med konferencen få politikere, erhvervsledere og repræsentanter for universiteter og organisationer til sammen at drøfte udfordringer og muligheder i forskningspolitikken – herunder det videre perspektiv ud over den netop indgåede aftale om forskningsreserven.

Robotter skaber jobs
ATV’s medlemmer har i den årlige Akademihøring (medlemsundersøgelse) klart tilkendegivet, at Danmark på sigt ikke kan klare sig som videns- og servicesamfund alene – 85 procent af medlemmerne mener, at vi ikke kan overleve uden industriproduktion.

Robotter, automatisering og digitalisering kan puste nyt liv i Danmark som industriland – og dermed bevare og skabe nye arbejdspladser i virksomhederne. Forudsætningen for ny vækst i industrien er investeringer i den tekniske forskning, men Danmark bruger mindre end andre Science & Engineering-regioner.

På konferencen vil blandt andet blive drøftet, hvordan der skal prioriteres for at sætte skub i den teknologiske udvikling til gavn for beskæftigelsen herhjemme.

På talerlisten er blandt andre:

  • Gruppeformand Søren Gade, Venstre
  • Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind
  • Innovationschef Eskild Holm-Nielsen, Aalborg Universitetshospital
  • Direktør Claus Møller, Siemens A/S
  • Direktør Casper Hansen, Technicon
  • Rektor Anders Bjarklev, DTU

Hele programmet for konferencen kan ses her.