Fra teknisk forskning til nye jobs

  • DEL DENNE SIDE

Der er et stort potentiale forbundet med at øge investeringerne i den tekniske forskning og styrke forskningsmiljøer, som kan arbejde sammen med virksomhederne om at få omsat viden til nye produkter, vækst og arbejdspladser.

Dette er også en af de vigtigste konklusioner fra ATV’s nye rapport Danske Giganter, som peger på, at samarbejdet med danske vidensinstitutioner har en markant effekt på de succesfulde virksomheders udvikling og vækst.

På denne baggrund afholder ATV en konference den 2. november 2017, som skal være med til at sætte fokus på betydningen af den tekniske forskning og potentialerne ved at styrke området – ikke mindst ved at skabe arbejdspladser i produktionsindustrien.

Konferencen den 2. november afholdes på Christiansborg for at sikre en tæt dialog med politiske beslutningstagere. Mere info om program og tilmelding følger snarest, men sæt allerede nu kryds i kalenderen ud for den 2/11.

Opdateret: Tilmeldingen er nu åben - sker her

Vigtige prioriteringer
De senest opgjorte tal viser, at teknisk forskning kun udgør 14 procent af de samlede offentlige FoU-investeringer, hvilket placerer Danmark i bunden, når vi sammenligner os med andre OECD-lande.

Uddannelses- og Forskningsministeriet præsenterede i juni det endelige FORSK2025-katalog. Forud lå et stort arbejde med at identificere og prioritere de forskningsområder, som fremadrettet skal danne grundlag for de offentlige, strategiske forskningsinvesteringer.

ATV har bidraget til processen med en række forslag til relevante temaer, og Akademiet finder det positivt, at kataloget har fokus på at gribe de nye teknologiske muligheder, som kan være med til at sende Danmark i front og gøre det endnu mere attraktivt at producere i Danmark. 

At pege på mulighederne er dog ikke nok i sig selv. Forskningspotentialerne skal understøttes af en politisk prioritering, som kan være med til at vende den nedadgående tendens i bevillingerne til teknisk forskning, hvor området er blevet kraftigt beskåret.

Læs mere om arrangementet her