Digital strategi skal have politisk og økonomisk opbakning

 
Tirsdag 30. januar 2018

ole lehrmann madsen webRegeringens digitaliseringsstrategi – herunder Teknologipagten – er et vigtigt skridt i bestræbelserne på at omstille Danmark til fremtidens digitale vidensøkonomi, mener ATV.

En digital hub, som digitaliseringsstrategien foreslår, er vigtig som grundlag for mere digital vækst – men den skal være for hele Danmark. I Danmark har vi stærke forskningsmiljøer, og en hub kan give mere volumen til forskningsmiljøerne, så vi nu og i fremtiden kan producere de kandidater, virksomhederne efterspørger. Men det kræver den rette økonomiske og politiske opbakning for, at potentialerne bliver virkeliggjort, mener ATV.

ATV er positive over for initiativerne i strategien omkring at styrke virksomheders brug af data, da vi har unikke data i Danmark. Samtidig er det en god idé i højere grad at markedsføre Danmark som digitalt foregangsland over for resten af verden. Den digitale transformation er væsentlig for, at Danmark kan blive en førende Science & Engineering-region i verden.

”Danmark har et stort potentiale til at blive en digital vækstregion, der skaber store, konkurrencedygtige virksomheder, endnu mere god forskning og innovation, samt massiv, digital kompetenceopbygning. Det glæder mig, at regeringen anerkender et så vigtigt område. Det er dog afgørende, at den digitale hub, som udgør et væsentligt element i strategien, bliver fulgt op med handling”, siger formand for ATV’s Digitale Vismandsråd, direktør Ole Lehrmann Madsen, Alexandra-instituttet.

Et bedre samspil på tværs af Danmark er vigtig
ATV’s Digitale Vismænd offentliggjorde i efteråret debatoplægget ”Danmark som digital vækstregion”. Vismændene konkluderer i debatoplægget, at en nøgle for at styrke Danmark som digitalt foregangsland er at styrke samspillet mellem forskningsmiljøerne, virksomhederne og GTS-institutterne.

”Den netop offentliggjorte strategi er et tiltrængt skridt i den rigtige retning, men der er brug for en mere massiv satsning for at løse problemet med det markante underskud af IT-kandidater, som erhvervslivet efterspørger, og til på længere sigt at uddanne medarbejdere til de nye jobfunktioner, der skal erstatte de 50 procent, der forsvinder grundet digitalisering.” siger ATV’s direktør Lia Leffland.

Fremtidens job afhænger af, at vi over alle felter kan skabe digitale løsninger. Over halvdelen af alle jobfunktioner vil forsvinde på grund af digitalisering, og nye digitale jobs kommer til. 50 procent af væksten de seneste 20 år kommer fra digitalisering.

Yderligere oplysninger
Akademidirektør Lia Leffland, ATV, T: 41 17 59 59
Formand for ATV’s Digitale Vismænd, direktør Ole Lehrmann Madsen, Alexandra-instituttet, T: 20 15 44 51