Udviklings- og demonstrationsprogram for vandteknologi

  • DEL DENNE SIDE

Da samtlige Folketingets partier i 2014 besluttede at oprette et Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (MUDP) med vandteknologi som et af fokusområderne, var det en ATV-anbefaling, der blev ført ud i livet.

ATV gennemførte i 2010-11 et projekt om vandteknologi, og en af hovedanbefalingerne var at skabe et udviklings- og demonstrationsprogram på vandområdet svarende til, hvad der fandtes på energiområdet.

”ATV’s anbefalinger har været med til at flytte opfattelsen af vandsektoren – både internt i branchen og hos de politiske beslutningstagere”, siger Hans-Martin Friis Møller, direktør for Kalundborg Forsyning. Han er forh. direktør i Grontmij og formand for ATV’s udvalg bag rapporten Fra vandteknologi til grøn vækst.

ATV-rapporten førte flere resultater med sig, bl.a. er vandteknologi blevet en integreret del af det offentligt-private partnerskab State of Green:

”Oprettelsen af et Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program er et resultat. Et andet konkret resultat der udsprang af rapporten, var Rethink Water initiativet, hvor Vandbrancen med støtte fra Erhvervs- og Vækstministeriet gennemførte en række brandingaktiviteter herunder film og white papers med henblik på at brande de danske vandkompetencer internatonalt. Initiativet er nu en integreret del af State of Greens aktiviteter. Derudover bruger jeg selv og andre i branchen også rapporten til at flytte på folks holdninger. Vi har brug for en samarbejdende vandsektor, så vi kan udnytte den danske styrkeposition på vandområdet til teknologiudvikling og udvikling af et eksporterhverv i stor skala,” siger Hans-Martin Friis Møller.