Uddannelser til den vidensbaserede produktionsindustri

 

Kort om projektet
Projektets formål er at styrke danske uddannelser og deres indbyrdes sammenhæng, så de tilgodeser behovet for kompetencer til fremtidens vidensbaserede produktion. Udgangspunktet er, at uddannelse er en afgørende forudsætning for, at fremstillingsindustrien kan skabe innovation og eksport.

Status
En møderække med fem dialogmøder er gennemført. Opfølgning i form af en rapport og en konference er under planlægning.

Kontaktpersoner
Formand for projektet, dekan Eskild Holm-Nielsen, Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU, T: 29 44 83 37, E: dekan-teknat@adm.auu.dk
Konsulent Jesper Grenaa, ATV, T: 45 96 08 25, E: jg@atv.dk

Milepæle
Møder og konferencer
Dialogmøde om uddannelse af ph.d.er og ErhvervsPhD’er afholdt 12. august 2015
Dialogmøde om uddannelse af kandidater, herunder civilingeniører afholdt den 23. september 2015
Dialogmøde om uddannelse af faglærte afholdt den 7. december 2015
Dialogmøde om uddannelse af erhvervsakademikandidater, diplomingeniører og bachelorer afholdt den 11. januar 2016
Dialogmøde om videre- og efteruddannelse afholdt den 14. januar 2016

Resumé
Mange danske virksomheder vil i fremtiden mangle ingeniører til at varetage, styre og udvikle fremtidens produktion. ATV’s projekt ”Uddannelser til fremtidens vidensbaserede produktion” har taget denne udfordring op og sammen med Aalborg Universitet, MADE, Engineer the Future, universiteterne samt Grundfos og Lego. ATV sætter i projektet uddannelser inden for teknisk videnskab og naturvidenskab, der skal understøtte fremstillingsindustrien, under lup.

Projektet vil drøfte, beskrive og komme med nye forslag og anbefalinger til, hvordan man kan skabe et mere sammenhængende uddannelsessystem, hvordan uddannelser og virksomheder kan opnå bedre synergi, når produktionserhvervene skal omstille sig til fremtiden, og hvordan man styrker kompetencerne i at mestre brobygning mellem forskellige faglige niveauer. ATV vil gennem en række dialogmøder afdække, hvorledes karriereveje, kompetenceudvikling og sammenhæng i uddannelsessystemet ser ud på områderne:

 • uddannelse af ph.d.er og ErhvervsPhD’er
 • uddannelse af faglærte
 • uddannelse af diplom- og civilingeniører
 • uddannelse af erhvervsakademikandidater, bachelorer og kandidater.
 • videre- og efteruddannelse

Der foretages også indsamling af viden, problemstillinger kortlægges, og der fremsættes en række anbefalinger for at løfte området, som samles i en rapport, og som drøftes på en konference.

Forskningsresultater viser, at Danmark mister innovationsevne, da uddannelse og forskning ikke i tilstrækkelig grad støtter op om produktionsprocessen, hvilket er essentielt for at bevare teknologisk indsigt. Hvis kæden kan styrkes, vil Danmark stå stærkere i den internationale konkurrence.

Der er behov at sikre en fremsynet udvikling inden for produktion. Der ligger et vigtigt og ikke fuldt fungerende redskab i uddannelse, og der er i den grad brug for, at der i Danmark er en veluddannet arbejdsstyrke til at skabe denne nye udvikling og en vidensoverførsel mellem industrien og universiteterne. Derfor kigger ATV i projektet på mulighederne i forhold til karriereveje, kompetenceudvikling og sammenhæng i uddannelsessystemet – både med fokus på enkelte uddannelsesområder, men også på tværs.

I værdikæden er et godt samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner også vigtigt – om praktik, indhold i undervisning, forsøg, m.m. Der er behov for at skabe bedre sammenhæng mellem produktion i Danmark og uddannelsernes indhold og de faciliteter, der er på uddannelsesinstitutionerne. ATV vil i projektet også belyse, hvordan uddannelserne i større grad kan opfylde virksomheders behov for kompetencer hos nyuddannede og hos eksisterende medarbejdere.

Økonomiske bidragydere
Projektet gennemføres med økonomisk støtte fra Den Obelske Fond, Laurits Andersen Fond og Siemensfonden samt en række partnere:

 • Danske Erhvervsskoler
 • Engineer the Future
 • Grundfos
 • Haldor Topsøe
 • Københavns Erhvervsakademi
 • LEGO
 • Maskinmesterskolen København
 • VIA University College
 • Aalborg Universitet