Temagrupper

  • DEL DENNE SIDE

Hovedparten af ATV’s aktiviteter ligger finder sted i fem temagrupper. Listen over temaer justeres løbende, så de matcher samfundets behov – aktuelt arbejder ATV med følgende temaer:

  • Bæredygtig teknologi, naturressourcer, infrastruktur og energi
  • Digitalisering og Big Data
  • Videns- og teknologibaseret produktion
  • Science and Engineering i uddannelserne – herunder styrkelse af naturfagene
  • Sundhed, forebyggelse og sundhedsteknologi

Temaerne er nærmere beskrevet under menupunkterne til venstre. ATV gennemfører også aktiviteter uden for temaerne, eksempelvis mentorprogrammet for vækstvirksomheder, teknologisymposier og tværgående projekter under Tænketanken.

Listen over aktuelle projekter kan ses her