Resultater

 

ATV arbejder resultatorienteret og kan som medlemsdrevet organisation implementere anbefalinger og viden fra projekterne i praksis.

Værdiskabelsen sker både direkte gennem de konkrete aktiviteter og indirekte: ATV’s medlemskreds udgør et stærkt netværk med en unik sammensætning, og medlemmerne bruger Akademiet til at dele viden på tværs af virksomheder og vidensinstitutioner.

I menuen til venstre er samlet udvalgte eksempler på ATV’s resultater og værdiskabelse. Listen opdateres løbende.