Nye maritime ingeniøruddannelser på DTU og SDU

 

DTU har opdateret de maritime ingeniøruddannelser, og SDU har oprettet nye efteruddannelsesmuligheder på det maritime område. Det er sket på baggrund af et ATV-udvalgsarbejde, finansieret af Den Danske Maritime Fond.

”Det havde stor betydning, at ATV påtog sig opgaven med at udarbejde en rapport om de maritime ingeniøruddannelser”, siger Per Michael Johansen, rektor ved AAU. Han var i sit tidligere job som dekan på SDU’s tekniske fakultet med til at starte de nye uddannelser på baggrund af ATV-rapportens anbefalinger.

”ATV arbejdede tværgående, kortlagde de maritime erhvervs behov og pegede på en række konkrete handlingspunkter, som vi på universiteterne skulle være opmærksomme på. Med rapporten fik vi et redskab, som kunne bruges konstruktivt til at gøre de maritime ingenøruddannelser mere erhvervsrettede”, siger Per Michael Johansen.

Nyt curriculum på DTU
På baggrund af rapporten indgik DTU og SDU efterfølgende en uformel aftale om at samarbejde omkring de tekniske maritime universitetsuddannelser. For at opnå synergi og undgå dublering af indsatsen blev det overordnet aftalt, at:

  • DTU skulle opdatere deres nuværende maritime ingeniøruddannelser i forhold til erhvervets behov - også ud over de mere klassiske maritime ingeniørdiscipliner.
  • SDU skulle fokusere på efteruddannelse af blandt andre maskinmestre og navigatører.

De opdaterede og mere erhvervsrettede uddannelsesforløb på DTU blev igangsat i efteråret 2012 og resulterede i en firedobling af optaget på DTU’s maritime kurser. DTU har siden yderligere øget deres maritime fokus med etableringen af DTU Maritime Center.

Sideløbende har SDU igangsat nye muligheder for efteruddannelse inden for de maritime erhverv.