Ny viden til teknologi-ledere

  • DEL DENNE SIDE

ATV udgør Danmarks stærkeste, fagligt baserede teknologi-netværk for ledere. Det er i ATV, at ledere fra nogle af Danmarks største virksomheder henter inspiration og den nyeste viden om teknologiudvikling.

Videndelingen foregår både gennem Akademiets faglige aktiviteter og ved at bruge ATV som et netværk, hvor man hurtigt og uformelt kan vende vanskelige problemstillinger om teknologi og relaterede emner.

Den uformelle videndeling på lederniveau om teknologi er et særkende for ATV og er værdiskabende for både den enkelte leder, virksomheden og for samfundet som helhed. Med medlemmernes egne ord:
 

Adm. direktør Bjerne S. Clausen, Haldor Topsøe A/S:
"Når jeg har brug for sparring om ledelse, går jeg til mit ledernetværk.
Når jeg har brug for sparring om teknologiudvikling, går jeg til ATV”.


 

 

Koncerndirektør Mads Krogsgaard Thomsen, Novo Nordisk A/S:
”Novo Nordisk har brug for teknikere, laboranter, læger, diplom- og civilingeniører. Derfor er ATV's indsats med at styrke fødekæden fra folkeskole til ph.d. så vigtig”.

 

 

Adm. direktør Henrik Garver, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI:
”ATV er det sted, hvor jeg kan få en uformel dialog og vende relevante emner med centrale folk i videns-Danmark uden at skulle koordinere tæt bookede kalendere”.