Naturfag i folkeskolen

 


Styrkelse af natur- og teknikfagene i uddannelsessystemet er en mærkesag for ATV. Hvis ikke der uddannes flere folkeskolelærere med linjefag i naturfagene, vil det bryde "fødekæden" af kandidater til erhvervslivet og universiteterne.


Kort om projektet

Alt for få unge vælger i dag at uddanne sig til folkeskolelærer med linjefag i naturfagene. Det betyder, at landets skoleelever ikke vil få tilstrækkelig og god undervisning, og at for få unge vælger at uddanne sig videre inden for naturfagene.

Status
ATV offentliggjorde en anbefalingsrapport i maj 2014, og der arbejdes videre ud fra dens anbefalinger.

Kontaktpersoner
Kommunikationsdirektør John Finnich Pedersen, Siemens (formand)
Chefkonsulent Dorthe Brander Pedersen, ATV, T: 45 96 08 21, E: dbp@atv.dk

Milepæle
Rapporter og notater
Rekruttering af folkeskolelærere med linjefag i naturfagene, maj 2014
Positionspapir om rekruttering af naturfagslærere, januar 2015

Konferencer og møder
Konferencen Rekruttering af naturfagslærere, august 2013, Se oplæg fra konferencen på YouTube
Dialogmøde mellem professionshøjskoler og universiteter, juni 2014
Folkemødedebat om manglen på naturfagslærere i grundskolen, juni 2014
Rundbordsmøde med Professor og naturfagsundervisnings-ekspert Ann Kaiser, USA, marts 2015. Samarbejde med Engineer the Future.
Folkemødedebat om gymnasiereformen, juni 2015

Resumé
Alt for få unge vælger i dag at uddanne sig til folkeskolelærer med linjefag i naturfagene. ATV satte fokus på problemstillingen på en konference i august 2013, på et dialogmøde i juni 2014 og igen på Folkemødet 2014. Det er entydige udmeldinger fra mange interessenter. ”Vi er stærkt bekymrede over manglen på lærere med linjefag i naturfagene. Vi vil gerne være med til at finde løsninger.” ATV udgav en anbefalingsrapport i maj 2014. 

Et samarbejde om naturfagslæreruddannelsen mellem professionshøjskoler og universiteter kan forbedre image for uddannelsen og lærergerningen. ATV arbejder for, at dette samarbejde kommer til at finde sted.  

Økonomiske bidragydere
Konferencen i 2013 blev støttet af Otto Mønsteds Fond
Folkemødedebatten i 2014 blev støttet af Novozymes, Haldor Topsøe A/S og Mogens Balslevs Fond.