Mærkesager

 

ATV har to mærkesager, som tager udgangspunkt i Akademiets ønske om at gøre Danmark til et mere innovativt land, især inden for de tekniske, naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige områder:
 

Teknik og naturvidenskab skal styrkes i uddannelsessystemet
Hvis Danmark skal kunne klare sig i den internationale konkurrence, er uddannelse et af nøgleordene, og der er i særlig grad behov for at have fokus på teknik og naturvidenskab.

ATV mener, at grundskolen både skal give eleverne en stærk faglig ballast og motivation til at læse videre inden for de teknisk-naturvidenskabelige fag.

ungdomsuddannelserne (især gymnasierne) skal eleverne ligeledes undervises, så de får en stærk faglighed, og der skal gøres en ekstra indsats for at motivere særligt talentfulde unge til at tage en videregående uddannelse inden for det teknisk-naturvidenskabelige felt.

De videregående uddannelser inden for tekniske og naturvidenskabelige fag skal styrkes, så danske studerende kan måle sig med de bedste fra udlandet, og så Danmark kan tiltrække talentfulde unge.


Dansk konkurrenceevne skal styrkes gennem teknologisk udvikling
ATV mener, at teknologi er den afgørende faktor for, at Danmark også i fremtiden kan være et industriland.

Danske virksomheder er i hård konkurrence med virksomheder fra lavtlønslande, og mange produktionsvirksomheder har været tvunget til at forlade Danmark helt eller delvis.

Denne udvikling kan kun vendes gennem teknologisk udvikling og øget anvendelse af teknologi i danske virksomheder.

Indførelse af ny teknologi (f.eks robotteknologi og automatisering) kan i nogle tilfælde koste arbejdspladser på kort sigt, men på længere sigt er det en betingelse for at bevare produktionen i Danmark – og dermed skabe grobund for vækst og jobskabelse.

Teknologiudvikling er også et væsentligt element, hvis Danmark fortsat skal spille en rolle inden for brancher som biotek, medicinalindustri, IT, højteknologi mm.