Links

 

Udvalgte internationale samarbejdspartnere
International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences (CAETS)
www.caets.org

The European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering (Euro-CASE)
www.euro-case.org

Kungl. IngenjörsVetenskapsAkademien (IVA)
www.iva.se

Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA)
www.ntva.no

Udvalgte danske samarbejdspartnere
Engineer the Future
www.engineerthefuture.dk

ATV Jord og Grundvand
www.atv-jord-grundvand.dk

ATV-SEMAPP – Teknologisk Videndeling
www.atv-semapp.dk

ErhvervsPhD Foreningen
www.erhvervsphdforeningen.dk