Indflydelse gennem videndeling

  • DEL DENNE SIDE

ATV arbejder målrettet på at opnå indflydelse og påvirke rammevilkårene for forskning, teknologiudvikling og samarbejde mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. ATV nøjes ikke med at afgive høringssvar og sende officielle henvendelser. Akademiet arbejder ofte ”på de indre linjer” for at opnå den største grad af indflydelse.

ATV videndeler gerne mellemregningerne fra projekter til relevante udvalg, arbejdsgrupper og ministerier. Nogle aktuelle eksempler:

  • Det værdiskabende universitet: Ideudvikling og research til projektet om universiteternes rolle i samfundet fandt sted i tæt samarbejde med Danmarks Forskningspolitiske Råd (DFR), sådan at viden og anbefalinger fra projektet blev spredt til det samlede forskningssystem.
  • Regeringens innovationsstrategi: ATV sendte løbende indspil til regeringens innovationsstrategi, ”Danmark – løsningernes land” og har efterfølgende medvirket til at udmønte flere af initiativerne.
  • Kvalitet og relevans i uddannelserne: Sideløbende med regeringens kvalitetsudvalg arbejdede et ATV-udvalg med måling af universitetsuddannelsernes kvalitet og relevans, hvilket udmøntede sig i rapporten På vej mod et uddannelsesbarometer for universitetsuddannelserne. Resultater fra ATV-udvalget blev løbende kommunikeret til kvalitetsudvalget.
  • Uddannelsesministerens task force om kvinder og ligestilling i forskning: Resultater fra medlemsundersøgelsen Akademihøring 2015 er blevet delt med task forcen og indgår i dens arbejde.

Om sidstnævnte eksempel siger task forcens formand, klinikchef og professor ved Rigshospitalet, bestyrelsesformand for Danmarks Grundforskningsfond, Liselotte Højgaard:

”Det havde stor betydning for vores arbejde i task forcen, at vi fik adgang til materialet bag ATV’s akademihøring, før rapporten lå klar. ATV-medlemmerne var blandt andet blevet spurgt, om der var lige karriereveje for mænd og kvinder på deres arbejdsplads. Sammen med andre undersøgelser gav det os mulighed for arbejde evidensbaseret, og ATV’s unikke medlemssammensætning gjorde akademihørings-resultaterne særligt interessante.”