Historie

 

ATV – Akademiet for de Tekniske Videnskaber – blev stiftet i 1937 af en kreds af forskere og erhvervsfolk med professor, dr.phil. P. O. Pedersen i spidsen.

Akademiets vekselvirkning med det omgivende samfund gennem 75 år er beskrevet i den videnskabshistoriske beretning, som blev udgivet i forbindelse med ATV's 75 års jubilæum i 2012. Bogen kan bestilles hos sekretariatet eller downloades fra hjemmesiden.

Du kan også læse om Akademiets historie på Wikipedia.

Ideen bag ATV
I 1937 udtalte ATV's medstifter P. O. Pedersen i et foredrag:

”Udviklingen har medført, at netop Videnskabens rette Anvendelse i Teknik, Industri, Landbrug, Fiskeri, Skibsfart o. s. v., kort sagt i Erhvervslivet, er blevet et Problem af allerstørste Betydning, ja i mange Tilfælde af afgørende Betydning for Staternes økonomiske Liv, for deres økonomiske og politiske Uafhængighed.”

Akademiet skulle fungere som et organ, der var med til at sikre, at videnskabelige resultater blev anvendt på en hensigtsmæssig måde i et større samfundsperspektiv. Den udvikling, P. O. Pedersen omtalte, er fortsat aktuel i dag.