Fremtidens digitale skole

 

Skole virksomhedssamarbejde event Engineer the future 7 of 44

Der anvendes store summer på digitale løsninger til folkeskolen, men det har kun ringe effekt, når de digitale muligheder ikke udnyttes mere ambitiøst. Hvilke barrierer er der for udbredelse af IT-baserede læringsredskaber, og hvordan kan de overvindes?

Kort om projektet
Digitale Læremidler er gennem de seneste årtier i stigende grad blevet indført i såvel folkeskole som på gymnasiale og videregående uddannelser, og Danmark hører til de lande i verden, der er ganske langt fremme på dette område. Digitale læringsredskaber har stor og positiv betydning, fordi de kan bruges til at differentiere undervisningen, engagere den enkelte elev og styrke indlæringen osv. Imidlertid kan teknologierne bruges mere ambitiøst i Danmark i dag. Det bekymrer ATV’s Digitale Vismænd, at udbredelse og implementering ikke går hurtigere, og at de digitale medier og bagvedliggende teknologiers potentialer ikke realiseres i højere grad. ATV planlægger tre rundbordsmøder for at se på mulighederne for at indføre flere læringsteknologier og vil i foråret 2018 komme med en række anbefalinger for at skabe fremtidens digitale skole.

Status
Datoer og programmer for rundbordsmøderne er ved at blive lagt.

Kontaktpersoner
Professor Stephen Alstrup, Datalogisk Institut, KU, T: 30 32 61 63, E: stephen.alstrup.private@gmail.com
Konsulent Maja Lænkholm, T: 45 96 08 30, E: ml@atv.dk

Milepæle

Rundbordsmøder:

 • Oktober 2017. Emne: Folkeskolen 2030 (visionen)
 • Januar 2018. Emne: Folkeskolen 2017 (status)
 • Februar 2018. Emne: Folkeskolen fra 2017 til 2030 (fremgang)

Konference:

 • Maj 2018

Resumé
Med digitalisering følger forbedringer og dermed hastige forandringer - det er i disse år kunstig intelligens, virtuel reality og robotter, der kommer til at påvirke vores hverdag. For læring og skolen betyder det to ting. Vi skal sørge for at klæde kommende generationer på til denne udvikling. Desuden får vi helt nye muligheder for at udvikle og personalisere læring med de nye teknologier. For begge deles vedkommende er det vigtigt, at Danmark og danske børn er med til at drive denne udvikling. ATV har derfor igangsat et projekt, hvor fokus er på at skabe og styrke digitalt understøttet læring.

Digitale Læremidler er gennem de seneste årtier i stigende grad blevet indført i såvel folkeskole som på gymnasiale og videregående uddannelser, og Danmark hører til de lande i verden, der er ganske langt fremme på dette område. Digitale læringsredskaber har stor og positiv betydning, fordi de kan bruges til at differentiere undervisningen, engagere den enkelte elev og styrke indlæringen osv. Imidlertid kan teknologierne bruges mere ambitiøst i Danmark i dag.

Det bekymrer ATV’s Digitale Vismænd, at udbredelse og implementering ikke går hurtigere, og at de digitale medier og bagvedliggende teknologiers potentialer ikke realiseres i højere grad.

I et forprojekt har ATV indkredset følgende faktorer, der langsommeliggør processen:

 • Området er præget af mange forskellige aktører med forskellige interesser og med lille grad af dialog og kontakt.
 • Der er et fravær af helhedstænkning. Det gælder på mange niveauer fra den enkelte skole, kommune, region til nationalt niveau.
 • Beslutningsprocesserne er komplekse, uigennemskuelige og til tider tilfældige. Relevante kompetencer involveres ikke altid, og det er vanskeligt at få et overblik.
 • Der er udfordringer i forhold til infrastruktur. Til trods for politisk målsætning herom er der f.eks. endnu ikke hurtigt internet på samtlige skoler.
 • Der efterlyses dokumentation for, om og hvordan digitale læremidler virker.
 • Der savnes dansk forskning i emnet. Herhjemme er forskningen koncentreret i de pædagogiske/didaktiske miljøer. Og der kommer også god og relevant forskning herfra, men der efterspørges mere forskning fra andre områder og med inddragelse forskningsområder og eksempelvis kvantitative tilgange. Der er behov for opbygning af tværfaglige vidensmiljøer.
 • De digitale læremidler har potentiale til at give øget indsigt i elevers læringsmønstre, men mulighederne for systematiseret indhentning af viden om, hvordan man lærer, udnyttes ikke.

ATV’s Digitale Vismænd har nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med anbefalinger til, hvordan digitale løsninger kan udvikles og i højere grad blive implementeret på skolerne med udgangspunkt i ovenstående muligheder og udfordringer. Der arbejdes efter en vision om fremtidens digitale skole, hvor nødvendige digitale læringsredskaber kommer bedst muligt i spil, der hvor det giver mening.

Udvalgets sammensætning
Professor Stephen Alstrup, Datalogisk Institut, Københavns Universitet (formand)
Professor Helle Rootzén, DTU
Professor Helle Mathiasen, Institut for Naturfagenes Didaktik, KU
Professor Morten Misfeldt, Institut for Læring og Filosofi, AAU CPH
Professor Uffe Thomas Jankvist, DPU

Økonomiske bidragydere
Projektet gennemføres med økonomisk støtte fra Grete og Sigurd Pedersens Fond.