Flere timer i naturfag i folkeskolen

  • DEL DENNE SIDE

ATV arbejder systematisk på at styrke natur og teknik i uddannelsessystemet – hele vejen fra grundskolen til ph.d.-uddannelserne. Den vedholdende indsats skaber resultater. For eksempel er antallet af undervisningstimer i naturfag i folkeskolen øget med en time i 2. og 4. klasse i forbindelse med folkeskolereformen. ATV påvirker også indholdet i fagene ved at komme med indspil til fagenes faglige mål.

”Det er vigtigt, at folkeskolen har ATV’s særlige opmærksomhed, for det er første led i den fødekæde, der skaber veluddannede kandidater. Det er i folkeskolen, at børn og unges interesse for de tekniske og naturvidenskabelige fag skabes – eller tabes. Og det er i folkeskolen, at eleverne skal erhverve sig de basale kundskaber og viden, som de skal bruge senere i uddannelsesforløbet,” siger John Finnich Pedersen, kommunikationsdirektør i Siemens A/S.

ATV arbejder fortløbende for styrket faglighed i folkeskolen, styrkelse af læreruddannelsen, at gøre undervisningen spændende – og for at give matematik, fysik, kemi, biologi, geografi og naturfag højere prioritet i uddannelserne.