ErhvervsPhD-uddannelsen

 

En af Danmarks mest succesfulde eliteuddannelser er ErhvervsPhD-uddannelsen, som ATV startede i 1970’erne under navnet Erhvervsforskeruddannelsen. Kandidaten gennemfører uddannelsen i en virksomhed og er samtidig indskrevet på et universitet som ph.d.-studerende.

Det er en unik uddannelse, hvor det forskningstunge og det praksisnære forenes – og de færdiguddannede ErhvervsPhD'er er efterspurgte, ikke mindst i det private erhvervsliv.

ATV administrerede uddannelsen, indtil den i 2002 overgik til det daværende Videnskabsministerium, og i dag administreres den af Innovationsfonden. ATV er fortsat stærkt engageret i uddannelsen, støtter ErhvervsPhD Foreningen og indstiller medlemmer til det udvalg, som vurderer ansøgerne til uddannelsen.

Nedskæring afværget
Da ATV i begyndelsen af 2015 gennem vores netværk erfarede, at der var planer om en kraftig nedskæring i antallet af stipendier til ErhvervsPhD-uddannelsen, gik Akademiet i aktion. Det lykkedes at afværge nedskæringen gennem en tæt dialog med Innovationsfonden og andre centrale aktører.

Fra flere kanter blev ATV’s særlige rolle i forløbet fremhævet. Professor, fhv. dekan på DTU Martin P. Bendsøe siger:

”ErhvervsPhD-uddannelsen indeholder de elementer, som vi på DTU og mange af vores samarbejdspartnere i erhvervslivet gerne vil styrke, nemlig vidensudvekslingen mellem universiteter og virksomheder. Derfor var vi på DTU stærkt bekymrede over udsigten til en nedskæring.”

”ATV havde den nødvendige detailviden om uddannelsen, kunne dokumentere dens betydning for samspillet mellem erhvervsliv og universiteter, og så formåede man at aktivere Akademiets netværk på universiteterne og i erhvervslivet. ATV kunne tage sagen op ud fra et helheds- og samfundssyn, hvor en henvendelse fra DTU og vores samarbejdspartnere måske kunne være tolket som simpel interessevaretagelse,” siger Martin P. Bendsøe.