Energilagring

 

 Debat om energilagring på ATV-konferencen. Foto: Tom Jersø

 

Kort om projektet
Målet for Danmarks langsigtede energipolitik er at blive uafhængig af kul, olie og gas i 2050 og derved ikke bare sikre forsyningssikkerheden men også bidrage væsentligt til EU's målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser med 80-95%

For at nå det mål er det nødvendigt at udbygge andelen af vedvarende energikilder som vind og sol i det danske og europæiske energisystem væsentligt. Det skaber et afgørende behov for effektiv lagring af især elektricitet for at balancere produktion og forbrug.

Danmark har i dag en række stærke forskningskompetencer inden for energilagring og en energibranche, der beskæftiger 55.000 personer og har en årlig eksport på mere end 70 mia. kroner. Men der er brug for at styrke den danske energiforskning, hvis vi skal bevare vores position på et internationalt marked for energiteknologier, der er under hastig forandring.

På den lange bane er det målet at etablere et nationalt center for energilagring på DTU. Centerets formål vil være at udvikle og demonstrere effektive teknologier til energilagring, som kan bidrage til at opfylde Danmarks energipolitiske mål, øge væksten og medvirke til at udbrede energiteknologier, der kan nedbringe globale CO2-udslip.

ATV ønsker at være et mødested for interessenter, og ATV kan være med til at skabe opmærksomhed om energilagring gennem afholdelse af dialogmøder og gå-hjem møder. Endelig kan ATV være med til at skitsere rammerne for et nationalt center.

Status

Næste dialogmøde tænkes afholdt ultimo 2018. 

Kontaktpersoner
Institutdirektør, professor Søren Linderoth, DTU Energi, T: 46 77 58 01, E: sqli@dtu.dk
Chefkonsulent Dorthe Brander Pedersen, ATV, T: 51 20 68 80, E: dbp@atv.dk

Milepæle
Konferencen ”Energilagring – en forudsætning for omstilling til grøn økonomi”, september 2015
Dialogmøde om industriens behov, april 2016
Dialogmøde om byggeriets behov, maj 2016
Dialogmøde om transportsektorens behov, juni 2016
Dialogmøde om batterier og energilagring, december 2016
Dialogmøde om varmelagring, marts 2017
Konference om energilagring (DI), august 2017
Dialogmøde om lagring af sol- og vindenergi som syntetiske brændsler, september 2017