Danske giganter

 

Kort om projektet
I Danmark er der kun skabt få virksomheder med over 1000 ansatte gennem de seneste 20 år. Derimod er der mange mellemstore virksomheder, som har formået at opnå god vækst uden dog at blive egentlig industrilokomotiver i dansk økonomi. Projektets formål er at bidrage til at skabe optimale rammer for og redskaber til, at flere mellemstore fremstillingsvirksomheder kan vokse sig store.

Status
Rapporten "Fremtidens giganter" blev offentliggjort i juni 2017, og der følges nu op med bl.a. interessentmøder.

 

Kontaktpersoner
Formand for projektets styregruppe, Vice President, Chemicals, R&D, Martin Skov Skjøth-Rasmussen, Haldor Topsøe A/S
Konsulent Jesper Grenaa, ATV, T: 45 96 08 25, E: jg@atv.dk

Milepæle
Rapporten Fremtidens giganter - hvordan skaber vi fremtidens store industrivirksomheder i Danmark?, offentliggjort juni 2017
Lanceringskonference 9. juni 2017
Sådan skaber vi flere gigantvirksomheder, artikel i Berlingske Business 9. juni 2017
Debat ved Folkemødet på Bornholm 15. juni

Resumé
Projektets formål er at bidrage til at skabe optimale rammer for og redskaber til, at flere mellemstore fremstillingsvirksomheder kan vokse sig større. Det er afgørende, at vi også i fremtiden har store danske fremstillingsvirksomheder, som er til stede globalt, eksporterer, forsker, placerer ordrer, investerer og skaber arbejdspladser i Danmark.

ATV skal identificere faktorer og udviklingstræk, som har bidraget til, at nogle mellemstore fremstillingsvirksomheder har opnået større vækst end sammenlignelige virksomheder, og herved bidrage med viden og inspiration til hvordan endnu flere kommer i vækstforløb. Projektet vil også identificere strukturelle barrierer for vækst og komme med konkrete anbefalinger til, hvordan samfundet bedst muligt kan understøtte virksomhederne, så de i fremtiden også kan realisere deres vækstpotentiale og skabe arbejdspladser.

ATV gennemfører projektet i samarbejde med DI, CO-Industri, Styrelsen for Forskning og Innovation, Erhvervsstyrelsen, Danske Regioner, Innovationsfonden, Kommunernes Landsforening, PwC og Danske Bank.

Styregruppens sammensætning
Vice President, Chemicals, R&D, Martin Skov Skjøth-Rasmussen, Haldor Topsøe A/S (formand)
Chefkonsulent Nils Askær-Hune, Erhvervsstyrelsen
Direktør Tore Duvold, Innovationsfonden
Kontorchef Andreas Blohm Graversen, Styrelsen for Forskning og Innovation
Konsulent Anette Vestergaard Grønbæk, Danske Regioner
Executive Vice President Thomas Bech Hansen, DELTA
Professor Peter Karnøe, Institut for Planlægning, AAU CPH
Bestyrelsesformand Bent Kiemer, Alpha-elektronik A/S
Direktør Lars Kongsbak, Exiqon
Partner, statsaut. revisor, Jesper Møller Langvad, PwC
Bestyrelsesformand Bent Claudi Lassen, næstformand i ATV’s Tænketank
Principal Consultant Johanne Rønnow Olsen, PA Consulting Group
Chefkonsulent Jonas Pyndt, DI 
Chefkonsulent Rune Rathsach Andersen, Vækst og Beskæftigelse, KL
Erhvervskonsulent Rasmus Stoklund, Dansk Metal, medlem af ATV’s Tænketank
Koncerndirektør, Innovation og Entrepreneurskab, Marianne Thellersen, DTU
Senior Director, R&D, Michael Tønnes, Danfoss Silicon Power
Direktør Erhverv, Erwin Kronborg Tøt, Danske Bank

Økonomiske bidragydere
Projektet gennemføres med økonomisk støtte fra: Styrelsen for Forskning og Innovation, Erhvervsstyrelsen, Danske Regioner, Innovationsfonden, Kommunernes Landsforening, Otto Mønsteds Fond og Danske Bank.