ATV-SEMAPP

  • DEL DENNE SIDE

Selskabet for Maskinteknisk Proces- og Produktionsteknik, ATV-SEMAPP, er en selvejende, almennyttig institution, som er oprettet på initiativ af og tilknyttet ATV.

ATV-SEMAPP er et aktivt forum for nyheder og debat om innovation, teknologi og organisation i produktions- og erhvervsvirksomheder. Selskabets styregrupper og udvalg udgør inderkredsen af SEMAPP’s faglige netværk, der formidler og udveksler viden gennem temamøder, kurser og konferencer.

Hovedarbejdsområderne er:

  • Produktion
  • Letmetal
  • Plast
  • Overflader
  • Korrosion
  • MikroNano
  • Laser
  • Trykstøbning

ATV udpeger halvdelen af SEMAPP’s bestyrelsesmedlemmer. ATV-SEMAPP har hjemsted hos Institut for Mekanik på DTU.

Yderligere oplysninger
www.atv-semapp.dk