ATV's Science & Engineering-projekt

 

Kort om projektet
ATV ønsker med et ambitiøst, femårigt projekt at bidrage til, at Danmark får en stærk position på Science & Engineering-området. Science & Engineering er afgørende for at skabe vækst, velstand og velfærd, og Danmark er i skarp konkurrence med andre teknologiførende regioner i verden. Projektet skal gennem analyser sætte en ny dagsorden og forsyne beslutningstagere med fakta samtidig med, at ATV selv vil igangsætte konkrete initiativer på baggrund af analyserne.

Status
Der er skaffet finansiering til projektets gennemførelse fra en række fonde og universiteter. Projektkomiteen indledte sit arbejde den 1. september 2016, og projektet blev officielt lanceret den 14. november 2016.

Kontaktpersoner
Formand for Science & Engineering-komiteen, CEO & Founder Per Falholt, Per Falholt Global R&D Advisory Services, T: 24 42 11 72, E: pf@perfalholt.com
Chefkonsulent Vibeke Schrøder, T: 45 96 08 15, E: vs@atv.dk
Chefkonsulent Bjarke Wiegand, T: 45 96 08 17, E: bw@atv.dk

Milepæle
Opstart af projektet den 1. september 2016
Lancering af Science & Engineering-projektet ved ATV’s Teknologidag den 14. november 2016
Årsmødetema om Science & Engineering den 26. april 2017
Studietur til Boston og San Francisco i oktober 2017, se mere her
Projektets første resultater fremlægges på ATV's Teknologidag de 9. november 2017, se mere her

Resumé
Projektets overordnede formål er at sikre Danmark en stærk position på Science & Engineering-området. Projektet ledes af en komité, der er nedsat af ATV’s præsidium (bestyrelse). Komiteen er sammensat af erhvervsledere og forskningsledere med erfaring og indsigt i problemstillingen.

Ud fra komiteens drøftelser tegner sig tre indgangsvinkler, som vil blive kombineret i projektet:

 • Science & Engineering som driver for vækst og job – og dermed velstand og velfærd – ved at skabe gode rammer for teknologivirksomheder i Danmark
 • Grand challenges: Hvordan kan Science & Engineering globalt og i Danmark medvirke til at skabe trivsel og et bæredygtigt samfund?
 • At skabe opmærksomhed om nye teknologiers potentialer – med de unge som en vigtig målgruppe

Science & Engineering-komiteen ser de tre indgangsvinkler som tæt forbundne.

Første skridt er at tilvejebringe viden og fakta, og derfor vil ATV som led i projektet udarbejde analyser, som løbende bliver publiceret. Analyseresultaterne vil både blive formidlet til beslutningstagere og bragt i spil i den offentlige debat.

Den anden halvdel af projektet består af konkrete initiativer, hvor ATV vil agere ”fødselshjælper” ud fra de behov, som analyserne peger på. Det kan eksempelvis være oprettelse af nye forskningsinstitutioner, udvikling af uddannelsesprogrammer eller opbygning af testfaciliteter.

Science & Engineering-komiteens sammensætning
Bestyrelsesformand, CEO & Founder Per Falholt, DTU/Per Falholt Global R&D Advisory Services (formand for komiteen)
Senior Vice President Helle Vang Andersen, COWI
Professor Lars Arge, AU
Professor Susanna Borras, CBS
Group Vice President Lars Enevoldsen, Grundfos
Senior Partner Janos Flösser, Promentum Capital A/S
CEO Carsten Orth Gaarn-Larsen, CLEAN
CEO Susanne Juhl, HMN Naturgas
Professor Andreas Kjær, Rigshospitalet/KU
Dekan, professor Eskild Holm Nielsen, AAU
Direktør Lars L. Nielsen, nielsennetwork
Underdirektør Charlotte Rønhof, DI

Økonomiske bidragydere
Projektet gennemføres med økonomisk støtte fra fem fonde og syv universiteter:

Fonde

 • COWIfonden
 • Lundbeckfonden
 • Novo Nordisk Fonden
 • Rambøll Fonden
 • VILLUM Fonden

Universiteter

 • CBS – Copenhagen Business School
 • DTU – Danmarks Tekniske Universitet
 • KU – Københavns Universitet
 • RUC – Roskilde Universitet
 • SDU – Syddansk Universitet
 • AAU – Aalborg Universitet
 • AU – Aarhus Universitet