ATV's Digitale Vismænd

 

ATV's Digitale Vismænd giver indspil til beslutningstagere og deltager i den offentlige debat om IT og digitalisering. Blandt andet afholdt vismændene et arrangement på Folkemødet på Bornholm, hvor Rådets formand Ole Lehrmann Madsen var blandt oplægsholderne. Foto: Anders Beier / ATV

 

Kort om projektet
ATV's fokus på det digitale samfund er baggrunden for, at akademiet i 2014 etablerede ”ATV's Digitale Vismænd”. Rådet består af 17 forskere og erhvervsledere, der repræsenterer brede dele af hele det digitale område såvel fagligt som organisatorisk. ATV's Digitale Vismænd sætter fokus på det digitale samfund gennem løbende indspil og større projekter.

Status
Rådet har iværksat et projekt for at fremme udvikling og anvendelse af digitalt understøttet læring. Der vil blive gennemført fire dialogarrangementer i 2017 samt afholdt en konference i begyndelsen af 2018, hvor resultaterne kan præsenteres for både fagfolk og politikere. Formålet med projektet er – sammen med uddannelsernes stakeholders - at formulere en fælles, ambitiøs vision for digitalt understøttet læring. Det vil ske gennem øget dialog, vidensdeling og vidensopbygning i et netværk af centrale aktører og med inddragelse af førende forskere fra en række forskellige fagområder.

Rådet arbejder også med et digitalt fremsyn i samarbejde med Temagruppen for Digitalisering og Big Data. Fremsynet indeholder betragtninger over teknologiske fremsyn på det digitale område og offentliggøres i en rapport senere på sommeren.

Andre temaer, der har rådets opmærksomhed er:

  • Store Offentlige IT-projekter
  • Digital infrastruktur
  • EU's persondataforordning

Kontaktpersoner
Direktør, professor Ole Lehrmann Madsen, Alexandra Instituttet, formand for ATV's Digitale Vismænd, T: 20 15 44 51, E: ole.l.madsen@alexandra.dk
Konsulent Maja Lænkholm, T: 51814746, E: ml@atv.dk

Milepæle
Notatet Tekniske facts om betydningen af den fysiske placering af NETS, marts 2014

Hør Rådets formand i RadioUpdate den 28. april 2014 her
Brug data eller drej nøglen - kronik i Aarhus Stiftstidende den 4. januar 2015 af Rådets formand Ole Lehrmann Madsen og Louise Riisgaard fra Dansk Erhverv
Oplæg fra Rådets formand på Dansk IT's konference "Offentlig digitalisering", marts 2015
Møde med delegation fra Israel om digitaliseringsstrategier, maj 2015
Debat på Folkemødet på Bornholm "Digitalisering: Hvordan kommer udkantsdanmark online?", juni 2015
En digital postlov kan få hele Danmark online, debatindlæg i Jyllands-Posten den 7. januar 2016
Forsyningspligt på teletjenester, Høringssvar 4. februar 2016
Sådan undgår vi nye it-skandaler, Analyse fra Jan Pries-Heje, ATV's Digitale Vismandsråd, der gennemgår en række store offentlige it-projekter, der har været ramt af alvorlige problemer. 6. februar 2016, Politiken
800.000 gode grunde til datalogi i skolen, Kommentar i Berlingske den 21. april 2016
Notatet Blockchain - en ny teknologi med potentiale, november 2016
Sæt brugerne i centrum af telepolitikken, debatindlæg i Jyllands-Posten den 13. februar 2017

Resumé
ATV's fokus på det digitale samfund er baggrunden for etableringen af rådet ”ATV's Digitale Vismænd”. Rådet består af 17 forskere og erhvervsledere, der samlet set repræsenterer brede dele af hele det digitale område såvel fagligt som organisatorisk.

Med nedsættelsen af vismandsrådet ønsker ATV at fremme erkendelsen af digitaliseringens betydning i forhold til vækst og velstand samt bidrage til at accelerere den digitale transformation. Med det menes der at digitale løsninger indgår som en velintegreret og naturlig del i såvel offentlige institutioners som private virksomheders  produkter og ydelser.

Rådet arbejder aktuelt med følgende temaer:

  • Den kommende persondataforordning
  • Åbne offentlige data
  • IT-sikkerhed og privacy
  • Digitalisering af erhvervslivet / Big Data
  • Store offentlige IT-infrastrukturprojekter
  • Digital infrastruktur – hvordan kan udkants-Danmark komme med på den digitale udvikling

Vismændene deltager løbende i debatter og med oplæg på konferencer.

Udvalgets sammensætning
Direktør, professor Ole Lehrmann Madsen, Alexandra Instituttet A/S (formand)
Professor Stephen Alstrup, Københavns Universitet
Professor Jakob E. Bardram, DTU
Lektor Anja Bechmann, Aarhus Universitet
Professor Ivan Bjerre Damgård, Aarhus Universitet
Professor Jan Damsgaard, CBS
Nordic Technical Executive & CTO, Hans Peter Dueholm, IBM
Chief Creative Officer, Janos Flösser
Advokat (H) Janne Glæsel, Nyborg & Rørdam Advokatfirma
Professor Kim Guldstrand Larsen, Aalborg Universitet
Civilingeniør, ph.d. Thomas Jakobsen, Grazper
Professor Christian Søndergaard Jensen, Aalborg Universitet
Professor Pernille Kræmmergaard, Aalborg Universitet 
Professor Jan Pries-Heje, RUC
Professor Helle Rootzén, DTU