ATV i råd, nævn og fondsbestyrelser

  • DEL DENNE SIDE

ATV’s medlemmer er efterspurgte, når der skal udpeges nye medlemmer af råd, nævn og fondsbestyrelser. Mange af ATV’s medlemmer sidder i bestyrelserne i såvel forskningsrådssystemet som i private fonde.

Desuden udpeges Akademiets medlemmer jævnligt til råd og nævn, hvor deres ekspertise og erfaring gør det muligt at træffe saglige beslutninger baseret på deres stærke faglighed. ATV udpeger og indstiller selv en del af disse mange råds-, nævns- og bestyrelsesmedlemmer, hvilket giver indflydelse.

ATV var i 1946 initiativtager til oprettelsen af Danmarks første forskningsråd, Det teknisk-videnskabelige Forskningsråd. Lige siden har ATV set forskningsrådssystemet som en vigtig kilde til at sætte aftryk på rammevilkårene for forskning og teknologiudvikling.

Prodekan og professor ved Aarhus Universitet Søren Rud Keiding, der er akademimedlem og formand for Forskningsrådet for Teknologi og Produktion, siger:

”Som formand for Forskningsrådet for Teknologi og Produktion er jeg med til at støtte den forskning, der skaber fremtidens teknologier og dermed er med til at forme fremtidens samfund. Jeg mener, at det er de teknologiske muligheder, der styrer samfundsudviklingen. Det er en overbevisning, der er en del af min identitet som ATV-medlem.”