ATV-forsamling

 

ATV-forsamlingen udgøres af ATV’s medlemmer og partnermedlemmer. Det er ATV-forsamlingen som vælger præsidiet (ATV’s bestyrelse).

Medlemskredsen består af teknologiledere, forskningsledere, erhvervsledere og forskere i den private og offentlige sektor. Medlemmerne fordeler sig ligeligt mellem virksomheder og universiteter, mens en mindre andel er ansat i vidensinstitutioner (f.eks. GTS-institutter), fonde, styrelser og organisationer.

For de valgte medlemmer er medlemskabet livsvarigt.

For partnermedlemmerne gælder medlemskabet, så længe deres organisation er med i ATV’s partnerkreds.

ATV har 800 medlemmer.

Se medlemslisten her

Medlemssekretær
Chefsekretær Lise Thurmann, T: 45 96 08 23, E: lt@atv.dk