Ansøgning til mentorprogram

 

ATV’s mentorprogram giver mellemstore virksomheder adgang til et års gratis sparring. Mentorerne er erfarne akademimedlemmer med erhvervserfaring, og det er derfor et særdeles attraktivt tilbud. Hvert mentorforløb tilrettelægges af mentoren og virksomheden i fællesskab ud fra jeres behov, og der er intet bureaukrati eller papirarbejde forbundet med deltagelsen.

Programmet gennemføres som et fælles projekt af ATV, Dansk Erhverv, PwC og Håndværksrådet, og fondsmidler fra Industriens Fond gør det muligt at gennemføre det uden deltagerbetaling.

For at komme med i programmet skal du udfylde ansøgningsskemaet her, og din virksomhed skal leve op til nogle få krav:

  • 10 til 100 ansatte
  • Vækstpotentiale og vækstambitioner
  • Ledelsen skal indledningsvis udfylde ansøgningsskemaet med nogle få spørgsmål om virksomhedsfakta, vækstplaner, udfordringer m.m.
  • Ledelsen skal være indstillet på at investere den fornødne tid i programmet i det år, det varer
  • Ledelsen skal være indstillet på at samarbejde med mentoren i fortrolighed, herunder være åben over for mentor om udfordringerne i virksomheden

Tilmeldingsfrist 1. oktober 2017
Bemærk, at der kun kan optages et begrænset antal virksomheder i programmet pr. år. Ved tilmeldingsfristens udløb den 1. oktober 2017 vil alle tilmeldte virksomheder blive screenet og vurderet – I vil blive kontaktet umiddelbart derefter.

Næste tilmeldingsfrist er ikke besluttet, da programmets nuværende finansiering udløber i 2018. 

Hvis I har spørgsmål om programmet, er I meget velkomne til at kontakte chefkonsulent Dorthe Brander Pedersen, T: 51 20 68 80, E: dbp@atv.dk for yderligere oplysninger.

Dette års program indledes med et opstartsseminar mandag den 23. oktober 2017 kl. 12.30-16.30.

Læs brochuren om mentorprogrammet her

Se videofilm med en virksomhed og med en mentor, der fortæller om deres erfaringer fra programmet

Link til ansøgningsskemaet