Up

Rapporter

ATV udgiver løbende nye rapporter. Alle rapporter kan hentes gratis i elektronisk udgave (pdf-fil) her på hjemmesiden.

 

Rapporterne kan også rekvireres i trykt udgave, så længe oplag haves. Nærmere information herom findes under de respektive publikationer.

 

Bestilling af rapporter kan ske gennem "Bestil publikation"-modulet øverst på siden eller ved henvendelse til sekretariatet.

Danske giganter - anbefalingsrapport

Juni 2017
Hvordan skaber vi fremtidens industrigiganter ud fra vækstlaget af mellemstore virksomheder? Det spørgsmål besvares i ATV's rapport Danske giganter. Rapporten tager udgangspunkt i, at kun få af Danmarks mange små og mellemstore virksomheder har formået at vokse sig store i de seneste 20 år. De mellemstore virksomheder skal investere i teknologiudvikling, ansætte højtuddannede medarbejdere og satse på de fjerne eksportmarkeder for at opnå vækst, hedder det blandt andet i rapportens anbefalinger.

Danske giganter - printvenlig version

Juni 2017
Rapporten Danske giganter i printvenlig enkeltsideversion

Danske giganter - analyse

Juni 2017
Bilag til rapporten Danske giganter: Analyse

Danske giganter - case-samling

Juni 2017
Bilag til rapporten Danske giganter: Virksomhedscases

Akademihøring 2017

April 2017
Akadehøringen indeholder ATV-medlemmernes erfaringer og vurdering af teknologiudviklingen og relaterede emner. I dette års undersøgelse er der besvarelser om Big Data, digitalisering, rammevilkårene for industriproduktion i Danmark, anvendelse af nye teknologier i produktion og behovet for højtuddannede medarbejdere.

Akademihøring 2016

April 2016

Akademihøring 2016 omhandler ATV-medlemmernes syn på og erfaringer med vilkårende for forskning, forskningsledelse, teknologiudvikling, forskningsbevillingssystemet i Danmark, uddannelse, produktionsvilkår samt digitalisering.

Teknisk uddannelses- og kompetenceopbygning til råstofudvinding i Grønland

Maj 2015
Grønland har store naturressourcer, men begrænset viden om råstofudvinding og minedrift. Rapporten afdækker behovet for uddannelses- og kompetenceopbygning inden for de tekniske uddannelser og peger på indsatsområder, der kan virke som en løftestang for det grønlandske samfund.

Materialeforskning som innovations- og vækstmotor

Maj 2015
Forskning i nye materialer og kobling af denne forskning til virksomhedernes produktudvikling er en grundlæggende forudsætning for vækst hos en bred vifte af danske industrivirksomheder. Rapporten fokuserer på de faktorer, som anses for væsentlige for at skabe innovation i industrien gennem udvikling af nye materialer samt udvikling af nye anvendelser af eksisterende materialer.

 

Akademihøring 2015

Maj 2015

Akademihøring 2015 omhandler ATV-medlemmernes syn på og erfaringer med forskning, teknologiudvikling, uddannelse, innovation, talentudvikling og industriproduktion i Danmark.

På vej mod et uddannelsesbarometer for universitetsuddannelser

September 2014
Danske universitetsuddannelsers kvalitet og arbejdsmarkedsmarkedsrelevans kan måles ud fra en række indikatorer, blandt andet værdiskabelse målt gennem lønniveau for de færdiguddannede kandidater. I rapporten opstilles en model for, hvordan et uddannelsesbarometer kan sammensættes, så det måler uddannelsernes kvalitet og relevans.

Rekruttering af folkeskolelærere med linjefag i naturfagene

Maj 2014
Alt for få unge uddanner sig til folkeskolelærer med linjefag i naturfagene, og manglen på naturfagslærere vil få interessen for naturfagene til at dø ud blandt eleverne. I rapporten fremsætter ATV's naturfagsudvalg 30 anbefalinger til, hvordan udviklingen kan vendes.

Akademihøring 2014

April 2014
Akademihøring 2014 omhandler ATV-medlemmernes syn på aktuelle samfundsspørgsmål om teknologi i virksomhederne, uddannelsernes faglige niveau og det nye innovationspolitiske system.

Forskningsbaseret rådgivning - samspil mellem universiteter, myndigheder og erhvervsliv

December 2013
ATV peger i rapporten på behovet for og udviklingspotentialet i den forskningsbaserede myndighedsbetjening og rådgivning.

Erhvervsorganisationernes erfaringer og ønsker til samspillet med klynger og netværk

Juni 2013

ATV-rapport til Forum for klynge- og netværksindsatsen i Danmark.

Det maritime erhvervs ønsker til forskningsaktiviteter ved CBS Maritime

April 2013
Udredningsopgave for Den Danske Maritime Fond med anbefalinger til, hvordan forskningen i det nye center CBS Maritime udbygges med et øget fokus på fremtidige udfordringer.

Akademihøring 2013

April 2013
ATV har for anden gang gennemført Akademihøringen. En undersøgelse, hvor Akademiets medlemmer har haft mulighed for at give deres mening til kende om aktuelle samfundsspørgsmål.

Idékatalog til Søfartsstyrelsen

Juli 2012

ATV har på vegne af Søfartsstyrelsen varetaget en afdækning og konkretisering af, hvordan Det Blå Danmarks konkurrenceevne kan fremmes gennem en stærkere værdikæde mellem uddannelse, forskning, erhverv og myndigheder.

 

Akademihøring 2012

Maj 2012
ATV har gennemført en undersøgelse, Akademihøringen, hvor Akademiets medlemmer har haft mulighed for at give deres mening til kende om aktuelle samfundsspørgsmål. Resultaterne fra Akademihøring 2012 kan læses i denne rapport.

Det værdiskabende universitet: Fra enklave til nøglerolle

Februar 2012

Rapporten fra ATV | Helios indeholder anbefalinger på baggrund af konferencen "Det værdiskabende universitet - mod til mere" og udvalgsarbejde i ATV's udvalg for forskning, uddannelse og innovation.

 
Powered by Phoca Download